Accessibility Links

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRAND HJEMMEBIO

Grand Hjemmebio er en internetbaseret tjeneste for levering af audiovisuelt indhold (Hovedsagligt Film og Dokumentar) til registrerede enheder. I tjenesten kan du få adgang til film ved hjælp af streaming (filmleje).

Information om os

Tjenesten tilbydes af Grand Hjemmebio, som er administreret af LevelK ApS. Vi er registreret i Danmark med organisationsnummer/CVR (3293 7586). LevelK ApS og Grand Teatret samarbejder omkring Grand Hjemmebio-tjenesten.

Brugsvilkår

Vilkårene i dette dokument er gældende og juridisk bindende for alle brugere af tjenesten. Du skal læse og acceptere disse vilkår og betingelser, før du anvender tjenesten. Ved at anvende tjenesten accepterer du disse vilkår og betingelser og forpligtiger dig til at overholde dem. Hvis du til enhver tid ikke accepterer eller ikke formår at overholde vilkårene, har du ikke lov til at anvende tjenesten.

Adgang til og brug af tjenesten

Ved at betale et enkelt beløb kan du få adgang til et specifikt produkt (”engangsbeløb”) lejet i en given periode (filmleje er også kaldet TVOD) eller købt (også kaldet EST). Hvis det købte produkt ikke kan afspilles, bedes du tage kontakt til Grand Hjemmebios support på grand@levelk.dk eller ring +45 53 55 61 96 (mandag-fredag ​​08:00 – 17:00). Ved at oprette en brugerprofil på Grand Hjemmebio godkender du også automatisk at få tilsendt Grand Hjemmebios nyhedsbreve. Leje af film i 48 timer giver adgang til afspilning af den lejede film i 48 timer. Køb af film giver ubegrænset adgang til afspilning af den købte film, så længe den er omfattet af aftalen mellem Grand Hjemmebio og rettighedshaverne.

For at kunne registrere en Grand Hjemmebio-konto og bruge tjenesten, skal du:

Udstyr, systemer og tilkoblinger

Inden du foretager en engangsbetaling, skal du sørge for at have det nødvendige udstyr, systemer og tilkoblinger til at anvende tjenesten. Sørg for at du har den nyeste version af din internetbrowser, der er tilknyttet tjenesten. Oplysninger om disse kan findes under Hjælp på hjemmesiden. Selvom du opfylder systemkravene, kan vi ikke garantere, at tjenesten altid vil fungere for dig. Dette kan eventuelt skyldes din enheds operativsystem.

Du kan registrere og bruge tjenesten på højst fem (5) enheder. Vi påtager os intet ansvar for selve enhederne eller deres ydeevne eller fortsatte kompatibilitet med tjenesten.

Muligheden for at bruge tjenesten kan blive påvirket af internetsvigt, andre netværk, internetudbydere, elektroniske-, data- eller andre kommunikationsproblemer eller -svigt, som vi ikke har kontrol over. Du accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige for dette.

Brugernavn og adgangskodesikkerhed

Brugernavn og adgangskode er fortrolige oplysninger, og du bør aldrig dele dem med andre. Vi kan til enhver tid bede dig om at ændre dit kodeord, men vi giver dig besked herom i god tid. Du accepterer, at dette kan medføre midlertidige afbrydelser i din adgang til tjenesten.

Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og / eller kodeord bruges af andre, bedes du straks rapportere til os og ændre dit kodeord. Hvis vi har grund til at tro, at brugernavn og / eller password er blevet delt med andre, eller på anden måde misbrugt af en uautoriseret person, kan vi straks deaktivere eller afbryde din adgang til tjenesten eller tage andre forholdsregler i brug for at forhindre fortsat forbudt adfærd.

Opbevaring af data og database (GDPR)

Grand Hjemmebio opbevarer personlige data (kontaktinformationer), som er givet af brugeren via registreringssiden kun med det formål at fremsende nyhedsbreve, at kunne informere om lokale arrangementer samt lokale konkurrencer. Opbevaret data er kun synligt for Grand Hjemmebios personale via Shift72s database, som er sikret ved individuelle kodeord for Grand Hjemmebios personale.

Grand Hjemmebios garantier

Cookies

Cookies indeholder ikke nogen personlige data og vil ikke blive solgt af Grand Hjemmebio til tredjepart. Det påpeges, at de fleste browsere enten gør brugeren opmærksom på anvendelsen af cookies eller giver brugeren mulighed for at afslå brugen af cookies. Når brugeren afviser cookies, kan det påvirke brugerens mulighed for effektivt at anvende hjemmesiden.

Grand Hjemmebio anvender brugerens data i følgende situationer:

Afmeldelse

Brugerens personlige data vil ikke senere end 30 dage efter at have afmeldt sig Grand Hjemmebio og nyhedsbrevet blive opdateret, hvorefter brugeren ikke længere vil modtage nogen direkte markedsføring fra Grand Hjemmebio.

Force Majeure

Uanset hvad der er indeholdt i det modsatte, er hver af parterne ikke erstatningsansvarlig på grund af manglende overholdelse af deres forpligtelser heri som følge af et »force majeure event» eller en eventuel begivenhed på grund af den anden part eller en tredjepart eller eksterne årsager som social uro, civile eller militære myndigheders indgriben, naturkatastrofer, brand, vandskader, afbrydelse eller funktionsfejl i telekommunikationsnetværket. Det forstås imidlertid, at den part, der er berørt af force majeure-begivenheden, skal gøre alt for at begrænse varigheden og virkningerne af en sådan force majeure-begivenhed eller ekstern årsag.

Mindreårige

Tjenesten kan indeholde materiale, der er uegnet til mindreårige, og som også kan være stødende for andre.

E-mailadresse

Oplysninger og beskeder fra os sendes til den e-mailadresse, du angav ved registreringen. Det er vigtigt, at du opdaterer dine kontooplysninger straks, hvis du ændrer din e-mailadresse. Vi vil altid behandle den sidstnævnte e-mailadresse som den korrekte kundeadresse.

Betalinger og restgæld

Engangsbetalinger betales på købstidspunktet og trækkes fra det angivne kredit- eller betalingskort eller anden aftalt betalingsmetode. Engangsbetalinger refunderes ikke, men kan blive erstattet af en gratis kode til samme film, hvis der skulle opstå en teknisk fejl som har gjort, at du ikke kunne se filmen.

Oplysninger om tidligere køb kan findes under “min konto” på webstedet.

Det er dit ansvar at sikre, at du kan betale engangsbeløbet (“gebyrer”), når beløbet forfalder. I tilfældet af forsinket betaling kan vi kræve renter for forsinket betaling og gebyrer og omkostninger for eventuel betalingspåmindelse og inkasso i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til dækning af gebyrerne, har Grand Hjemmebio ret til at indsamle gælden på andre måder.

Priser og pakkeændringer

Når du køber en tjeneste, vil du blive opkrævet et beløb i overensstemmelse med den aktuelle pris via betalingsmidlet, du har indtastet. Gældende priser er tilgængelige på hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til at ændre satserne på kortere varsel, hvis vores omkostninger til tjenesten stiger som følge af højere skatter eller afgifter, valutakursudsving, ændringer i afgifter til tredjepart, beslutninger truffet af myndigheder eller ændringer i lovgivning eller anden regulering. Vi refunderer ikke allerede betalte gebyrer. Vi refunderer ikke penge eller lignende på grund af din manglende brug af tjenesten.

Vores opsigelse

Grand Hjemmebio kan når som helst opsige eller suspendere din adgang til tjenesten. Hvis vi opsiger aftalen, vil vi tilbyde dig adgang til de(n) enkelte service(s), du allerede har købt med en engangsbetaling for resten af ​​servicens gyldighedsperiode.

Hvis opsigelsen skyldes:

har Grand Hjemmebio ret til at opsige tjenesten straks.

Fortrydelsesret

Når du køber adgang til indhold via en engangsbetaling, giver du dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder mod at du får adgang til det pågældende indhold umiddelbart ved gennemførslen af ​​købet.

Immaterielle rettigheder

Indholdet på tjenesten er beskyttet af danske og internationale regler om immaterielle rettigheder/intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder bestemmelserne i ophavsretsloven. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder i materialet eller indholdet som indgår i tjenesten tilhører eller licenseres af os. Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrænset licens til at bruge sådanne rettigheder kun til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke:

Du får ikke noget ejerskab eller nogen rettigheder til tjenesten ud over den ovenfor beskrevne licens.

Overtrædelse af disse bestemmelser og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder skal altid betragtes som væsentlig overtrædelse af disse vilkår og betingelser, og giver Grand Hjemmebio ret til straks at opsige tjenesten for dig og / eller gøre tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå vores sikkerhedssystemer eller på anden måde forsøge at teste tjenestens sikkerhed.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste, forhindre eller krænke andre brugers brug af tjenesten. Dette inkluderer at sende eller overføre materiale, der indeholder computervirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​software, hardware eller udstyr, som er direkte eller indirekte forbundet med tjenesten.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til systemer, netværk, indhold eller oplysninger, der udgør hjemmesiden, tjenesten eller de systemer, som tjenesten er baseret på. Forsøg heller ikke at tilegne dig noget materiale eller oplysninger, som ikke er ment gjort tilgængelige eller til rådighed på tjenesten.

Overtrædelse af disse bestemmelser skal altid betragtes som væsentlig misligholdelse af disse vilkår og betingelser, og giver Grand Hjemmebio ret til straks at opsige tjenesten for dig og / eller gøre tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

Vores ansvar

Tjenesten tilbydes “som den er” og “som tilgængelig”, og vi giver ingen garantier eller løfter vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​noget indhold, information, tjenester eller andet materiale, der tilbydes på eller via tjenesten. Vi giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for tjenestens funktionalitet, tilgængelighed, kvalitet, brugbarhed eller sikkerhed.

Hverken vi eller vores tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, licensgivere eller tredjeparter kan under nogen omstændigheder gøres ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller følgeskader, som måtte opstå på grund af brug eller manglende mulighed for at bruge tjenesten eller nogen tredjepartstjenester, som er tilgængelige fra hjemmesiden eller tjenesten.

Godtgørelse

Du accepterer at holde os, vores datterselskaber og tilknyttede selskaber, samt alle vores direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte skadesløse og uskyldige fra og mod alle tab, forpligtelser, alle krav, omkostninger og udgifter, herunder advokatomkostninger, der kan opstå som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse på disse vilkår og betingelser eller overtrædelser af love, regler eller tredjepartsrettigheder.

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Ved at bruge hjemmesiden eller tjenesten accepterer du denne behandling.

Sociale medier

Tjenesten kan give dig mulighed for at gøre din profil offentligt tilgængelig, til at dele links med andre brugere af tjenesten eller til at integrere din brug af tjenesten med den funktionalitet, der tilbydes af tredjeparts sociale netværkstjenester såsom Facebook og Twitter (“Sociale medier”). Hvis du vælger at bruge denne mulighed, for eksempel ved at forbinde din profil til en Facebook-konto, kan det være muligt for offentligheden eller for andre brugere at se din Grand Hjemmebio-profil. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, når det deles på sociale medier, og du bør gennemgå de relevante brugsbetingelser på de respektive sociale mediers websites.

Hvis du bruger sociale medier med tjenesten, accepterer du, at du ikke vil bruge den på nogen måde, som vi anser for uacceptable.

Gældende lov

Dansk lov regulerer disse vilkår og betingelser. For enhver mangel på mindelig overenskomst reguleres eventuelle krav, opståede betingelser eller overtrædelse heraf af de danske domstole.

Download appen for at se dit købte indhold!